Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. zmarła Pani Krystyna Marczuk, wieloletnia Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce, emerytowana pedagog, a zarazem mama naszej koleżanki z pracy.

            Pani Krystyna Marczuk była pierwszym dyrektorem poradni, która powstała w 1976 roku i funkcjonowała jako Poradnia Wychowawczo- Zawodowa. Placówką, w późniejszym okresie przekształconą w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, kierowała do roku 1990, w którym przeszła na emeryturę. Tworząc poradnię od podstaw dużo wysiłku wkładała w nawiązanie kontaktów i współpracę z lokalnym środowiskiem, w szczególności szkołami i placówkami oświatowymi. W swojej pracy kierowała się zawsze dobrem dziecka i jego potrzebami. Jako dyrektor i pedagog poradni odznaczała się wyjątkową życzliwością w kontaktach z innymi, angażowała się w udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Udzielała im porad, organizowała prelekcje na terenie szkół i przedszkoli, prowadziła zajęcia edukacyjno- wychowawcze i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Szczególnie bliskie jej sercu były problemy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami. Dbała o wzbogacanie poradni w różnorodne pomoce edukacyjne i narzędzia diagnostyczne. Dążąc do udzielania pomocy na jak najwyższym poziomie Pani Krystyna Marczuk doskonaliła swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, motywowała również pracowników poradni do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, służyła pomocą innym.

W naszej pamięci pozostanie jako wymagający i sprawiedliwy przełożony, oddany i zaangażowany pedagog, dobry i ciepły człowiek.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej koleżance

Elżbiecie Joannie Panasewicz

oraz całej pogrążonej w żałobie rodzinie

składają:

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce