Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Drodzy Rodzice/Uczniowie

          Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce wznawia w szerszym zakresie swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych orzeczeń, opinii WWRD oraz opinii ważnych dla dalszej przyszłości edukacyjnej dzieci. Dbając o wspólne bezpieczeństwo zostały wprowadzone niezbędne i konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Przygotowano gabinety diagnostyczne, w których możliwe jest szybkie przeprowadzenie dezynfekcji, pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, na biurkach diagnostycznych ustawiono przesłony z plexi, wprowadzono zaostrzone zasady kontaktów interpersonalnych w budynku, przyjmowania klientów i obiegu dokumentów.

    Na tym etapie ograniczone pozostają inne formy działalności Poradni. W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży będzie prowadzona z wykorzystaniem metod pracy zdalnej.

        W celu umówienia się na wizytę do Poradni, uzyskania informacji, porady czy konsultacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 85 711 32 91 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .  Pisma, wnioski,  zaświadczenia lekarskie, opinie i inne dokumenty można przysyłać pocztą tradycyjną na adres ul. Os. Zielone 1b, 16-100 Sokółka, elektroniczną (skany dokumentów) oraz dostarczać do Poradni  poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do poczekalni.

       Umawianie dzieci na badanie do Poradni, wstępne postępowanie diagnostyczne (wywiad) i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie. O kolejności diagnozy  decyduje zespół badający, który analizuje każde zgłoszenie pod kątem zasadności, pilności i konieczności oraz ustala procedurę dalszego postępowania.  W dniu poprzedzającym  badania wyznaczony pracownik Poradni kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem i przeprowadza Ankietę wstępnej kwalifikacji.  Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z przyjętymi Procedurami Diagnostycznymi, o których rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń jest informowany telefonicznie przed terminem diagnozy. Brak zgody na stosowanie się do ustalonych procedur  jest równoznaczny z brakiem zgody na badanie. Omówienie wyników badań będzie przeprowadzane drogą telefoniczną, a w szczególnych przypadkach- na terenie poradni, po wcześniejszym ustaleniu terminu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa                            

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce

 

PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE

w systemie diagnozy stacjonarnej w okresie epidemii COVID-19, obowiązujące

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce

OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

 1. Przed wizytą w poradni należy wdrożyć podstawowe zasady higieny tj.: niepodawania ręki na powitanie, unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kasłania, niedotykania zabawek, przedmiotów znajdujących się w gabinetach diagnostycznych.
 2. Rodzic z dzieckiem ma obowiązek stawić się punktualnie na umówioną godzinę, aby ograniczyć do minimum kontakty z innymi.
 3. Na diagnozę dziecko przyprowadza jeden rodzic, bez osób towarzyszących (np. drugiego rodzica, rodzeństwa).
 4. Na terenie poradni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem:
  • dzieci do ukończenia 4. roku życia,
  • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
 5. Podczas diagnozy dziecko przebywa w maseczce lub bez, w zależności od przebiegu procesu diagnostycznego.
 6. Dziecko przynosi własne przybory do pisania, kredki itp., jeśli są one niezbędne do przeprowadzenia diagnozy, o czym rodzic zostanie poinformowany przed wizytą.
 7. Dziecko nie przynosi do poradni swoich zabawek.
 8. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w dniu poprzedzającym wizytę oraz przed diagnozą na terenie poradni).
 9. Przed wejściem do poczekalni poradni rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce udostępnionym płynem do dezynfekcji. Jeśli wiek dziecka lub jego stan zdrowia nie pozwala na dezynfekcję rąk, rodzic  ma obowiązek dopilnować, aby dziecko umyło ręce z mydłem  po wejściu na teren poradni.
 10. Po wejściu do poczekalni rodzic czeka na przyjście pracownika poradni, wezwanego za pomocą dzwonka, wypełnia dokumentację (ankietę kwalifikacyjną, zgodę na badania, wniosek). Dziecku i rodzicowi mierzona jest temperatura (po pisemnym wyrażeniu zgody).W okresie stanu epidemii poradnia nie udostępnia rodzicom poczekalni. W indywidualnych przypadkach w czasie badania rodzic ma możliwość przebywania w miejscu wyznaczonym przez pracownika poradni lub opuszczenia poradni i powrotu na umówioną godzinę.
 11. W indywidualnych przypadkach rodzic może wejść z dzieckiem do gabinetu diagnostycznego; decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta.
 12. Na terenie poradni rodzic zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego (min. 2 m od pracowników poradni i innych klientów).