Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce rozpoczęła swoją działalność 1 września 1976 roku  pod nazwą - Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Sokółce. Została powołana na wniosek kuratora Oświaty i Wychowania w Białymstoku.  Jej siedziba  mieściła się przy ulicy ks. P. Ściegiennego 5. Warunki lokalowe były trudne (brak bieżącej wody, toalety, centralnego ogrzewania.  Kadra pedagogiczna składała się z trzech osób: dyrektora, psychologa i pedagoga. Funkcję dyrektora powierzono Pani Krystynie Marczuk. Stanowisko psychologa zajmowała Pani Anna Gołębiewska, a pedagoga – Pani Teresa Alicja Galewska. 

 

Nadzór administracyjny nad poradnią sprawował Inspektor Oświaty i Wychowania w Sokółce. 

Zasięgiem swojego działania poradnia obejmowała wówczas następujący rejon: 

- miasto i gmina Sokółka

- gminy: Kuźnica, Szudziałowo, Krynki.

 

Z dniem 1 marca 1979 roku rejon działania poradni został rozszerzony o gminę Janów, a od 1 marca 1985 roku- o gminę Korycin. 

   

W marcu 1991 roku Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Sokółce zmieniła swoją siedzibę, która od tej pory mieściła się przy ulicy H. Kołłątaja 2, zajmując część parteru bloku mieszkalnego. Znacznie poprawiły się warunki lokalowe i warunki pracy.

       Decyzją Kuratora Oświaty w Białymstoku, z dniem 28 września 1993 roku, Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Sokółce została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad poradnią był Kurator Oświaty w Białymstoku, a od 1 stycznia 1999 roku – organem prowadzącym zostały władze samorządowe w Sokółce.

       Decyzją Zarządu Powiatu Sokólskiego, dnia 10 lipca 2000 roku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce została przeniesiona do budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce.  Aktualny adres poradni to: ul.Polna 1,  16-100 Sokółka.

   

Od dnia rozpoczęcia swojej działalności, to jest od 1 września 1976 roku do chwili obecnej, poradnią zarządzało 4 dyrektorów. W poradni było zatrudnionych: 8 psychologów, 5 pedagogów, 7 logopedów. Kadrę pedagogiczną wspierali lekarze konsultanci różnych specjalności.