Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach.

 

Profilaktyka wad wymowy:
1. Prawny i mity o wadach wymowy.
2. Nigdy nie jest za wcześnie, nigdy nie jest za późno na terapię logopedyczną.
3. Jak postępować, aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo- warsztaty.
4. Rozwój mowy dziecka 5-letniego i sposoby pracy z nim.
5. Dziecko z wadą wymowy wśród rówieśników w klasie szkolnej.
6. Jak stymulować mowę dziecka 3-letniego.
7. „Mamo, tato pobaw się ze mną” zajęcia warsztatowe z rodzicami i dziećmi w wieku przedszkolnym.

Dojrzałość szkolna
1. Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego.
2. Rozwój psychomotoryczny dziecka 5-letniego.
3. Rola rodziców i przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w kl. I
4. Dojrzałość szkolna a powodzenie w nauce
5. Mam 6 lat. Idę do szkoły.

Profilaktyka
1. Jak mówić, żeby dziecko nas słuchało, jak słuchać, żeby z nami rozmawiało.
2. Efektywne uczenie się – zapobieganie trudnościom szkolnym.
3. Uczeń z dysleksją rozwojową w szkole i w domu.
4. Jak pomóc dziecku w nauce.
5. Motywujemy dzieci do nauki.
6. Objawy dysleksji rozwojowej u uczniów starszych klas szkoły podstawowej
7. Jak motywować dzieci dyslektyczne do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
8. Cyberprzemoc – bezpieczne korzystanie z masowej komunikacji i nowoczesnych technologii.
9. Dziecko z dysleksją –rola rodziców, sposoby pomocy.
10. Rola rodziców w zapobieganiu sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.
11. Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem (alkohol, narkotyki)
12. Wpływ gier komputerowych na rozwój dziecka.
13. Przemoc rówieśnicza – jak zapobiegać, jak pomagać.


W celu łatwiejszego dostępu do psychologów, pedagogów i logopedów organizujemy dyżury specjalistów na terenie szkół i placówek.

Inne tematy – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkołę lub przedszkole.