Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce organizuje sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów oraz logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu sokólskiego.


Tworzone w Poradni sieci współpracy i samokształcenia:


1. Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów.
Koordynatorem sieci jest Marta Szutko-Biernacka
2. Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów szkolnych
Koordynatorami sieci są: Małgorzata Gryszel i Anna Fidziukiewicz


Sieć współpracy i samokształcenia jest formą doskonalenia pracy nauczycieli. To system umożliwiający kontakty, wymianę poglądów, dostęp do informacji, współpracę i współdziałanie, oparty na zaufaniu i wzajemności. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, poszerzenie kompetencji uczestników, nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół. Sieć łączy w sobie możliwość korzystania z wiedzy eksperckiej i z doświadczeń praktyków.


Formą pracy sieci są spotkania grupowe uczestników w Poradni.