Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Szkolenia dla nauczycieli


1. Analiza opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych na różnych przedmiotach
3. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/przedszkolu
4. Jak pomagać dzieciom z wadami wymowy
5. Jak pomagać dziecku z trudnościami w nauce
6. Jak pracować z dzieckiem doświadczającym przemocy domowej
7. Rodzice w szkole – czyli o współpracy z rodzicami.
8. Uczeń z dysekcją rozwojową –problemy diagnozy i terapii.
9. „Jak rozpoznać autyzm”?

Inne tematy – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkołę lub przedszkole.

Zapraszamy na cykliczne spotkania psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest wymiana doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji zawodowych.