Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sokółce rozszerza swoją ofertę o zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Proponujemy szereg specjalistycznych zajęć stymulujących rozwój dziecka, w szczególności:

- terapię SI

- terapię EEG Biofeedback

- trening słuchowy Neuroflow

- trening umiejętności społecznych

- terapię integracji bilateralnej

- zajęcia grupowe wg metody INPP

- terapię pedagogiczną

- zajęcia z psychologiem

- zajęcia z logopedą

- zajęcia z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem

- zajęcia ze specjalistą w zakresie rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Specjaliści poradni ukończyli szereg szkoleń i kursów doskonalących w zakresie pracy z małym dzieckiem; systematycznie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług i wprowadzanie nowych form i metod pracy.

Zapewniamy zajęcia w przestronnych gabinetach wyposażonych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Dysponujemy salą do zajęć grupowych oraz nowoczesną salą do diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Poradnia jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Z zajęć mogą skorzystać dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Zajęcia są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z poradnią:

Adres: ul. Os. Zielone 1b, 16-100 Sokółka

Tel. 85 711 32 91

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce