Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

W związku z przeprowadzką Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce do nowej siedziby placówka otrzymała środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Kwota w wysokości  96 083,00 zł została przeznaczona na doposażenie placówki w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Planujemy doposażyć gabinety diagnostyczno- terapeutyczne w meble, komputery, drukarki, pomoce dydaktyczne do diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej (m.in. EEG Biofeedback, ADOS-2).

Anna Fidziukiewicz, dyrektor PPP w Sokółce