Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Możemy zwrócić się o pomoc do kompetentnych w tym zakresie placówek, ośrodków i organów.

W zakresie:

- Odpowiedzialności prawnej nieletnich, szeroko pojętej przemocy, w tym rówieśniczej i cyberprzemocy:

KPP Sokółka dyżurny policji - tel. 112 lub 47 7123 200, 47 7123212

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP Sokółka – tel. 47 7123 251

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka - tel. 47 7123 202

Posterunek Policji w Janowie (gmina Janów i Korycin) - tel. 47 7123 540

Posterunek Policji w Kuźnicy - tel. 47 7123 510

Posterunek Policji w Krynkach (gmina Krynki i Szudziałowo) - tel. 47 7123 520

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, który pomoże skontaktować się z ww placówkami:

Marta Rudź, godzina dostępności: piątek 12.00-13.00

W zakresie:

- Mediacji rówieśniczych, jako sposobu na konflikty w szkole

Mgr Milena Kucharczyk stały mediator w sprawach rodzinnych i karnych dla nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku; tel. 694 098 762

Prowadzi szkolenia w zakresie mediacji w szkole, wdrożenia mediacji rówieśniczych w placówce oświatowej, organizacji Klubów Mediatorów Rówieśniczych oraz praktycznych aspektów mediacji rówieśniczych.

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, który udzieli bliższych informacji na ten temat:

Aleksandra Niemczynowicz, godzina dostępności: poniedziałek 15.00-16.00

W zakresie:

- Podłoża zachowań agresywnych, prób samobójczych, zaburzeń zachowania i emocji:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego w Sokółce (prowadzony przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach).

16-100 Sokółka, Ul. W. Broniewskiego 2, telefon: 508 280 237

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, z którym można porozmawiać na ww tematy:

Anna Sawicka, godzina dostępności: wtorek 11.30 – 12.30.

 W zakresie:

- Uporządkowania i uzupełnienia wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji wśród osób współpracujących z młodzieżą oraz udzielania wsparcia opiekunom/opiekunkom w przypadkach zachowań dyskryminacyjnych w placówkach edukacyjnych i wychowawczych:

Podlaska Sieć Różnorodności (skupia ok. 30 osób z 24 szkół i instytucji/organizacji z: Białegostoku, Supraśla, Łomży, Sokółki, Sobolewa, Łap, Białowieży, Hajnówki oraz Ełku).

9dwunastych – Energia Różnorodności

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, który pomoże nawiązać współpracę:

Małgorzata Gryszel, godzina dostępności: środa 11.00-12.00

W zakresie:

- Trudności w nauce, indywidualnego podejścia do ucznia posiadającego orzeczenie/opinię z poradni, dostosowania wymagań edukacyjnych, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, z którym można porozmawiać na ww tematy:

Elżbieta Joanna Panasewicz , godzina dostępności: wtorek 9.00-10.00

Zachęcamy również do skorzystania z materiałów opracowanych przez ORE:

https://www.ore.edu.pl/2023/03/procedury-interwencyjne-w-sytuacjach-trudnych-i-kryzysowych/

Publikacja pt. Bezpieczna-szkola.-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow-poradnik-men-wydanei-4-2020.pdf

Numery pomocowe:

 • 800 12 12 12 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Telefon działa w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.Jest to bezpłatne połączenie z  telefonów stacjonarnych i komórkowych.

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 • 800 100 100 - telefon dla osób w sytuacjach  związanych z cyberprzemocą. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 i jest  bezpłatny. W tych samych godzinach działa chat na stronie.

www.helpline.org.pl

 • 800 100 100 to bezpłatna i anonimowapomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

https://800100100.pl/

 • 116 111 to bezpłatny i anonimowy telefon dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w różnych sytuacjach życiowych.

https://116111.pl/