Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Sokółce.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celów szczegółowych jest wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sokółce zaprasza rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski, do udziału w grupie wsparcia. Grupa wsparcia posłuży nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym, wpłynie na wzrost umiejętności wychowawczych uczestników, podniesie wiedzę na temat postępowania z dziećmi z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Spotkania grupy wsparcia, w której udział weźmie 10 osób, odbywać się będą w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sokółce (ul. Polna 1),  rozpoczną się we wrześniu 2018r. i trwać będą do końca listopada 2018r. Przewidziano 10 spotkań po 2 godziny zegarowe (w godzinach popołudniowych).

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia proszone są o zgłaszanie się do Poradni w celu złożenia deklaracji przystąpienia do działania, w terminie do 14 września 2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 711 32 91 lub w siedzibie Poradni.

Anna Fidziukiewicz

Dyrektor PPP w Sokółka

Deklaracja rodzica dot. udziału dziecka w warsztatach

Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

 

Link do strony Ośrodka Rozwoju Edukacji 

www.ore.edu.pl